Aktuality 18. 03. 2024

Ako sa stať členom OZ FCSM?

Je potrebné odovzdať vyplnenú a podpísanú prihlášku za člena občianskeho združenia FCSM, osobne členovi Výkonného výboru FCSM alebo vhodiť do chránky FCSM, Kalinčiakova 6,  900 01 MODRA na štadióne. Prihlášku si môžete stiahnuť na našej webovej stránke, alebo vyžiadať u nižšie uvedenej kontaktnej osoby. Člen OZ FCSM má právo zúčastňovať sa členskej schôdze, hlasovať na členskej schôdzi a tým určovať budúce smerovanie klubu. Na členskej schôdzi OZ sú členovia podrobne informovaní o dianí v klube. Po schválení prihlášky výkonným výborom FCSM, budete vyzvaný na uhradenie členského poplatku a prevzatie členského preukazu. Prihláška za člena OZ FCSM PRE ČLENOV: Nezabudnite na včasnú úhradu členského. Ďakujeme. Úhrada členského OZ FCSM
Kontaktná osoba: Člen výkonného výboru FCSM, Ján Horáček, e-mail: horacek.jan96@gmail.com t.č.+421903941455